Gumdo - Všeobecné podmínky

Haidong Gumdo

Úvodní strana > Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Vyučující

Vyučujícím bojového umění Haidong Gumdo je Martin Zámečník, adresa: Láskova 1802, Praha 11, 148 00. Aktuální kontaktní informace lze nalézt na webových stránkách www.gumdo.cz.

Student

Studentem se stává osoba, která řádně vyplní a odešle elektronickou přihlášku na webových stránkách www.gumdo.cz. Studentem se osoba stává na dobu neurčitou. Studentem osoba přestává být úmrtím, vyloučením vyučujícím nebo na základě řádně vyplněné a odevzdané odhlášky.

Školné

Student má povinnost hradit školné, a to bez ohledu na míru využití tréninků, seminářů, víkendů nebo dalšího servisu. Aktuální varianty školného a jejich výši lze nalézt na webu www.gumdo.cz.

Tréninky

Při řádném placení školného má student právo navštěvovat libovolný počet tréninků, které jsou pro aktuální období vypsané. Seznam tréninků lze najít na webu www.gumdo.cz.

Fotografie a videonahrávky

Na trénincích a dalších akcích s vyučujícím jsou pořizovány fotografie a videa pro umístění na weby a propagační materiály. Pokud si nepřejete na nich být, domluvte se přímo na místě s fotografem. Najdete-li na webu vaší fotografii a nechcete-li, aby zde byla umístěna, napište to do emailu a my ji odstraníme.

Zpracování osobních údajů

Student souhlasí s tím, aby vyučující zpracovával jeho osobní údaje poskytnuté v souvislosti se studiem (jméno a příjmení, rodné číslo, email, telefon, adresa) a to za účelem komunikace se studentem, evidence školného, evidence technických stupňů. Z důvodu možného uznání dosaženého technického stupně při obnovení studia jsou údaje uchovávány i po ukončení studia.

Verze 20200907

Stáhnout všeobecné podmínky v .pdf