Videogalleries - Haidong Gumdo

Haidong Gumdo

Home page > Videos

Videos

Závody ve Švýcarsku, listopad 2022
November 23, 2022
Haidong Gumdo - Výukové video 36 - Zhasínání svíčky
March 25, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 35 - Výdrž v postojích
March 25, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 34 - Sekání papíru
March 25, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 33 - Kjukgom chilbon
March 25, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 32 - části meče
March 25, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 31 - Druhy mečů
March 25, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 30 - Úvod
March 25, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 29 - Kibon donžak i hjong
March 19, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 28 - Tenamu begi
March 18, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 27 - Bangho čipčung
March 18, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 26 - Črugi čipčung
March 18, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 25 - Jusong begi
March 18, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 24 - Tesan begi
March 18, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 23 - Sabang begi
March 18, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 22 - Sangsu gombup yukbon
March 18, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 21 - Kjukgum yukbon
March 18, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 20 - Balto čakgom yukbon
March 18, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 19 - Sangsu gombup obon
March 18, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 18 - Kjukgum obon
March 18, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 17 - Balto čakgom obon
March 18, 2021
Haidong Gumdo - Výukové video 16 - Sangsoo gumbup sabon
November 13, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 15 - Kyukgum sabon
November 13, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 14 - Balto chakgum sabon
November 13, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 13 - Sangsoo gumbup sambon
November 13, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 12 - Kyukgum sambon
November 13, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 11 - Balto chakgum sambon
November 13, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 10 - Kyukgum ibon
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 9 - Kyukgum ilbon
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 8 - Kima haenggong
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 7 - Kibon donjak ibon
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 6 - Kibon donjak ilbon
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 5 - Baldo chakgum ibon
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 4 - Baldo chakgum ilbon
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 3 - Ssangsoo gumbub ilbon
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 2 - Správný sek
March 23, 2020
Haidong Gumdo - Výukové video 1 - Postoje
March 23, 2020
Paris Bercy Budoshow
March 23, 2019