Odhláška z Haidong Gumdo

Haidong Gumdo

Home page > Cancellation form

Odhláška

Vyplněním této odhlášky dobrovolně přestáváte být studentem Haidong Gumdo a odstupujete od všech výhod a povinností, které studium nabízí.

Odhlášení nabývá platnosti dnem odeslání formuláře níže. Odhlašující se osoba je povinna uhradit školné za každý započatý měsíc až do tohoto dne.

Jméno pište i s diakritikou, např. Kateřina, Čeněk, ...
Příjmení pište i s diakritikou, např. Čížek, Nováková, ...

Kontaktní údaje

Bydliště

(např. důvod ukončení cvičení, pokud nám jej chcete sdělit)